HİBRİT EĞİTİM

Hibrit Eğitim Nedir?

Hibrit eğitim, çevrimiçi ve geleneksel sınıf eğitiminin bir kombinasyonu olarak K12 okullarında ve yüksek öğrenimde son trenddir.

Hibrit öğretim veya hibrit dersler, hem geleneksel sınıf eğitimi hem de çevrimiçi öğrenme etkinliklerinin dikkatle planlanmış bir karışımının bulunduğu sınıfları ifade eder. Başka bir deyişle, hibrit sınıflar her iki öğretim tarzının en iyisini birleştirir.

 

Öğrenciler öğretmenlerinin yanı sıra eğitmenleriyle de anlamlı bir bağlantı kurabilirler ancak derslere katılmak için artık düzenli olarak kampüse gitmeleri gerekmemektedir, çünkü derslerin biyük bir kısmı internette tamamlanabilmektedir.

K12Educators_Hero_Educator_1920.jpg
Tablette oynamak

Hibrit Olmak

Derslerini "İnternet'e hazır" hale getirmek için birçok öğretmen ve eğitmen sınıf içeriğini, özellikle ders materyallerini iyi bir şekilde tasarlayarak hazırlamalıdır. 

 

Ancak bunu yaparken, materyallerini genellikle geleneksel sınıf eğitiminden daha etkili hale getirmelidirler.

 

Sebep? Öğretmenler not almak için bir konferans salonunda oturmak yerine, internet üzerinden yapılan ders içeriğini zenginleştirici uygulamalar ile etkileşimli ders hazırlama, basit ve kolay formlar ile quiz ve test oluşturabilme, öğrenciler ile çevrimiçi grup projeleri oluşturma ve öğrenmeyi ölçmek için ödev takip ve değerlendirme uygulamaları gibi daha etkili "aktif öğrenme" yoluyla ders verebilirler.

Hibrit Avantajı

Belirgin akademik avantajlara ek olarak, hibrit eğitim da daha fazla insanın kaliteli bir eğitim almasını kolaylaştırır.

 

Çünkü hibrit programlar fiziksel ve sınırlı kampüs eğitimini esnek hale getirir , bu da bu tür kurs ve kolej programlarına artık daha fazla yerde daha fazla kişi için daha erişilebilir olduğu anlamına gelir

view-all-courses.jpg

Hibrit Öğretimin Yararları

Öğrenmenin "hibritleşmesine" karşı olan bazı dektraktörler olsa da, aslında, en azından hibrit eğitimin kampüste trafiği nasıl azalttığı ve değerli sınıf alanını nasıl serbest bıraktığı noktasında çeşitli hibrit öğretim avantajları vardır.

 

Bu olağandışı faydalara ek olarak, en önemli eğitim avantajlarından bazıları, hibrit derslerin hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yumuşak becerilerini ve dijital becerilerini geliştirmeye nasıl yardımcı olduğudur.

 

Ayrıca, hibrit sınıflar programlara katılanlarda öz-yönelimli öğrenme, zaman yönetimi, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de teşvik eder. Bununla birlikte, bu ek yararlar kesinlikle önemli olmakla birlikte, önemli bir soruyu gündeme getirmektedir:

 

Hibrit eğitim, kesinlikle çevrimiçi derslerden veya geleneksel sınıf eğitiminden daha fazla akademik başarı ve beceri gelişimi sağlar mı?

Hibrit Eğitim İle

Daha Fazla ve Daha Etkili Öğrenmek

Hâlâ oldukça yeni olmasına rağmen, birçok öğretmen ve eğitmen hibrit derslerle iyi başarılar sağlayabiliyor ve işte nedenleri:

 

Öğrencilerin kendi başlarına daha fazla çalışma yapmaları gerekir ve bu tür "aktif öğrenme" daha iyi test performansı ve konu ustalığı (veya konu bilgisi) olarak bilinir.

Buna ek olarak, hibrid programlardaki öğrencilerin grup tartışmalarına katılma ve diğer öğrencilerle çevrimiçi işbirliği yapma olasılığı daha yüksektir, çünkü sadece bir cevap hazırlamak için yeterli fırsatı elde ettiği gibi, aynı zamanda bir grubun önünde fiziksel olarak konuşmadığı için kendine olan özgüveni de sağlamaktadır.

 

Bununla birlikte, öğrenciler çevrimiçi tartışmalara katılma konusunda daha kendilerine güveniyor gibi görünseler de, kampüsteki sınıf içi gerçek bileşen nedeniyle,  çevrimiçi sınıfların desteğiyle öğrencilerin kesinlikle bir hibrid derste başarılı olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu akılda tutmak önemlidir.